ZŠ a MŠ Horní Dunajovice

Informace o družině

Činnost školní družiny byla zahájena  k  1. 9. 2009. Jejím cílem je připravit žáky  pro život ve  společnosti a prostřednictvím volno-časových aktivit ho vybavit žádoucími vědomostmi, ale také postoji. Základním prostředkem činnosti ŠD je hra založená na zážitku účastníků, která obohacuje jejich sebepoznání, rozšiřuje vědomosti a dovednosti a navozuje kladné emoce. Strategií pedagogické práce je respektování požadavků pedagogiky volného času, je to požadavek dobrovolnosti, zajímavosti a zájmovosti, aktivity, citlivosti a citovosti, prostoru k seberealizaci.

Kontakt

ZŠ a MŠ Horní Dunajovice
zshornidunajovice.cz
zshdunajovice@seznam.cz
Adresa: Horní Dunajovice 184, 671 34
Telefon: ředitelka školy: 515 273 225

Novinky