ZŠ a MŠ Horní Dunajovice

Informace o mateřské škole

Mateřská škola v Horních Dunajovicích je škola s dlouholetou tradicí,  byla zřízena v roce 1940 jako jednotřídní se sídlem v základní škole, jejíž součástí je od 1. 1. 2003.

Kapacita MŠ je 28 dětí a jejím zřizovatelem je obec Horní Dunajovice. Spolupráce je na velmi dobré úrovni, obec zajišťuje drobné opravy, vychází nám vstříc při různých akcích.

V roce 1996 byla MŠ rozšířena na dvojtřídku s kapacitou 40 dětí. V současné době je MŠ opět jednotřídní – smíšené oddělení s kapacitou 28 dětí.

Mateřská škola využívá 2 třídy, ve kterých jsou vytvořeny hrací kouty, které děti využívají k různým činnostem a hrám. Druhá třída je využívaná také k odpolednímu odpočinku. Mezi oběma třídami se nachází šatna a vedle ložnice je sociální zařízení se sprchovým koutem. Stravování je zajištěno školní jídelnou Želetice. Děti dochází do jídelny ZŠ, která je v prvním patře. V přízemí budovy využíváme spolu se ZŠ tělocvičnu. K MŠ patří i velká zahrada v blízkosti hřiště za školou, která je vybaveny novými hracími prvky, které odpovídají náročným bezpečnostním předpisům.

Naše výchovné působení jsme se dětem snažíme přiblížit a zpestřit během roku různými akcemi, projekty, exkurzemi, zábavnými poučnými programy, soutěžemi.

Obsah vzdělávání je začleněn do několika tematických celků, které se střídají po týdnu nebo po čtrnácti dnech a podle ročního období.

Celý rok se zabýváme recyklohraním, nejen že sbíráme starý papír, víčka od Pet lahví, použitých cartridgí a tonerů, ale využíváme i odpadový materiál k výtvarnému tvoření, a tak vedeme děti k ekologii. Toto tvoření děti baví, zajímá a využijí v něm svoji fantazii a cítí se být užiteční. S výslednými pracemi si děti zdobí mateřskou školu.

Spolupráce se ZŠ – vzájemné návštěvy ve třídách, kdy si společně hrají, sportují a poznávají rozdíly mezi školami.

Spolupracujeme také s PPP Znojmo a Brno formou rady, vyšetření dětí, pozorováním, logopedickou činností a tak pomáháme dětem, u kterých se vyskytnou nějaké vzdělávací problémy.

Spolupráce s rodiči probíhá formou vzájemných pohovorů o dětech, informacemi na nástěnkách, pomocí rodičů při drobných opravách hraček, zapůjčením knih, přípravami na školní ples, karneval, narozeniny dětí a podobně.

Navštěvujeme  místní knihovnu, kde si děti se zájmem vybírají knihy, které si před spaním předčítáme a pak kreslíme své zážitky z četby. Ani tento rok  nevynecháme návštěvy Jihomoravského divadla ve Znojmě, děti zhlédnou pět představení v podání různých divadelních souborů Čech a Moravy.

Závěrem školního roku se loučíme s dětmi, které odcházejí do základní školy. Budoucí školáci dostanou na památku knihu, trička, společnou fotografii a jsou pasování na školáky.

Od 1. 11. 2016 jsme se zapojili do dvouletého projektu Šablony pro ZŠ a MŠ Horní Dunajovice z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání. V tomto školním roce zrealizujeme tyto aktivity:

  • DVPP – Osobnostně sociální rozvoj
  • DVPP – Čtenářská pregramotnost
  • DVPP – Individualizace vzdělávání v MŠ
  • Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí MŠ: přednášky na téma „Školní zralost“, „Zdravé stravování“, „Budeme mít školáka“.

Děti se opět v tomto školním roce naučí mnoho nových básní, písní a říkadel, procvičí si tak výslovnost, rytmus, soustředění, budou se otužovat dennodenním pobytem venku, zvyšovat si tak svou fyzickou kondici a obratnost, překonáváním přírodních překážek posilovat svoje sebevědomí. Budeme poznávat okolní přírodu, změny ročních období, učit se spolupracovat, pomáhat si navzájem.

 

Kontakt

ZŠ a MŠ Horní Dunajovice
zshornidunajovice.cz
zshdunajovice@seznam.cz
Adresa: Horní Dunajovice 184, 671 34
Telefon: ředitelka školy: 515 273 225