ZŠ a MŠ Horní Dunajovice

Úplata za předškolní vzdělávání

Vážení rodiče dětí z mateřské školy,

po dohodě se zřizovatelem na základě ustanovení § 165, odst. 1., písm. a) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a prováděcím předpisem ke školskému zákonu – Vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění vydávám směrnici ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, která nabude platnosti od 1.9.2020.

Prosím vás, abyste se s touto směrnicí seznámili a toto seznámení stvrdili svým podpisem v MŠ.

Dále bude nutné, abyste si založili ve vaší bance měsíční nebo pololetní trvalý příkaz (viz.směrnice).

Tato úplata bude využita výhradně na provoz mateřské školy a přispěje tak k vyššímu zkvalitnění vzdělávání v naší mateřské škole.

Úplata za předškolní vzdělávání vám bude vrácena zpět v daňovém přiznání.

Děkuji za pochopení. Mgr. Lenka Czehovská, ředitelka školy

Směrnice – úplata v MŠ Horní Dunajovice

Daňová sleva

Vyhláška č. 14

Kontakt

ZŠ a MŠ Horní Dunajovice
zshornidunajovice.cz
zshdunajovice@seznam.cz
Adresa: Horní Dunajovice 184, 671 34
Telefon: ředitelka školy: 736 274 795

Projekt IROP