ZŠ a MŠ Horní Dunajovice
Menu

Informace pro ZŠ – návrat žáků od 12.4.2021

Vážení rodiče,

včera večer jsem obdržela do datové schránky upřesňující informace k zahájení provozu v základní škole. Vím, že je pro Vás i Vaše děti situace kolem všech nařízených opatření k návratu dětí do školy, složitá. Věřte, že chápu Vaše obavy a slibuji Vám, že se budeme se všemi zaměstnanci, snažit minimalizovat nepříjemnosti, které by se těchto opatření mohly týkat.

Zároveň Vás prosím o respektování požadavků školy, které vyplývají ze zákonů, vyhlášek a nařízení k ochraně veřejného zdraví.

Vybírám pro Vás to podstatné, co se bude týkat Vás a Vašich dětí při návratu do provozu školy:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání Vlády ČR dne 6. dubna 2021 bylo vydáno:
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních a 1. fázi rozvolnění (Č. j.: MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN) umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání nově od 12. 4. 2021

žákům 1. stupně ve škole, ve které je počet žáků 1. stupně nejvýše 75 žáků,

s tím, že prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách dětí nebo žáků.

Vzhledem k tomu, že oddělení školní družiny navštěvují žáci 1.-5.ročníku, nemůžeme zajistit jejich rozdělení, proto bude školní družina od 12.4.2021 pouze pro žáky 1. – 3. ročníku. Děkuji za pochopení.

PŘEDPOKLADY OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI ŽÁKA NA PREZENČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ:

  1. Nemá příznaky onemocnění COVID -19.
  2. Dítě podstoupilo ve stanovené frekvenci vyšetření prostřednictvím neinvazivního
    preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který si
    provedl sám nebo které mu byly provedeny jinou osobou a které mu poskytla škola (dále jen „preventivní antigenní test“), a prokáže se negativním výsledkem tohoto vyšetření.
  3. Žáci v základní škole jsou povinni nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu – roušku, respirátor, viz: priloha_892349012_10_MZ MZ ze dne 6.4.2021_ochrana dýchacích cest_s účinností od 12.4.202150

TESTOVÁNÍ:

Od 12. 4. 2021 je školám a školským zařízením uložena povinnost testovat děti, žáky a studenty (kromě výjimek) 2x týdně Ag testy, v případě RT-PCR testů 1x týdně.
K testování budou použity neinvazivní Ag testy (které škole budou distribuovány – viz informace MŠMT ze dne 3.dubna 2021) nebo neinvazivní PCR testy.

Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19. Testovat se nemusí také děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě).

Přehled návazných postupů při testování dětí:

priloha_892349012_0_testovani diagram

Informace, instrukce a všechny potřebné postupy jsou uvedeny v Manuálu k testování ve školách a školských zařízeních.

https://testovani.edu.cz/

PRŮBĚH TESTOVÁNÍ V ZÁKLADNÍ ŠKOLE:

Testování žáků bude probíhat při příchodu žáků v prostorách svojí třídy 2x týdně. /V případě PCR testu 1x za týden již nebude antigenní testování prováděno. /

V případě denní docházky budou žáci testováni v pondělí a ve čtvrtek, případně ve dnech, kdy se účastní provozu.

Žáci si budou výtěr z nosu provádět sami, pod dohledem pedagoga.

V případě pozitivního výsledku testu bude muset žák absolvovat PCR test, jehož výsledek je rodič povinen sdělit při obnovení docházky.

Výsledky antigenních testů budou zapsány do denních přehledů testování.

Dle https://www.fulsoft.cz/download/fulsoft/covid19_410.pdf

NENÍ MOŽNÉ POUŽITÍ VLASTNÍHO TESTU, PŘÍPADNĚ TESTOVÁNÍ ŽÁKA DOMA!

instruktážní video k testování testy Singclean:

https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4

leták k testování:

https://testovani.edu.cz/files/testovani-letak-singclean.pdf

manuál k testování:

https://testovani.edu.cz/

Věřím, že společně, bez větších problémů, návrat do školy zvládneme.

V případě dalších dotazů mě neváhejte kontaktovat.

Ředitelka školy Mgr. Lenka Czehovská

 

 

Projekt IROP