ZŠ a MŠ Horní Dunajovice
Menu

Sběr použitého kuchyňského oleje

Znovu jsme obnovili sběr použitého kuchyňského oleje.

Popelnice na olej je umístěna ve vjezdu na školní dvůr – vedle popelnic na komunální odpad.

Bližší informace v letáčku:

Děkujeme, že budete společně s námi přispívat k ochraně životního prostředí. Použitý kuchyňský olej je druhotně využitelná  surovina, ale pokud se dostane do kanalizace, dochází k jejímu postupnému zanášení a na místní úpravně vod dochází k poškozování technologie čištění a k opětovnému vypouštění nečistot do říčních toků.

Projekt IROP