ZŠ a MŠ Horní Dunajovice

Projekt IROP

ROZVOJ ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V ZŠ A MŠ HORNÍ DUNAJOVICE

Předmětem projektu je modernizace odborných učeben. V rámci projektu dojde k drobným stavebním úpravám, pořízení vybavení učebny a didaktických pomůcek. Díky projektu dojde k podstatnému zkvalitnění výuky. Projekt řeší i zajištění konektivity školy a bezbariérovost.  

Projekt Rozvoj odborného vzdělávání v ZŠ a MŠ Horní Dunajovice je spolufinancován Evropskou unií.

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011309

Termín realizace projektu: 2018–2020

Kontakt

ZŠ a MŠ Horní Dunajovice
zshornidunajovice.cz
zshdunajovice@seznam.cz
Adresa: Horní Dunajovice 184, 671 34
Telefon: ředitelka školy: 736 274 795

Novinky

Projekt IROP