ZŠ a MŠ Horní Dunajovice
Menu

Informace o družině

Činnost školní družiny byla zahájena  k  1. 9. 2009. Jejím cílem je připravit žáky  pro život ve  společnosti a prostřednictvím volno-časových aktivit ho vybavit žádoucími vědomostmi, ale také postoji. Základním prostředkem činnosti ŠD je hra založená na zážitku účastníků, která obohacuje jejich sebepoznání, rozšiřuje vědomosti a dovednosti a navozuje kladné emoce. Strategií pedagogické práce je respektování požadavků pedagogiky volného času, je to požadavek dobrovolnosti, zajímavosti a zájmovosti, aktivity, citlivosti a citovosti, prostoru k seberealizaci.

Z důvodu rozsáhlé rekonstrukce školy bude činnost školní družiny probíhat v letošním školním roce 2020/2021 v I.třídě ZŠ Želetice, která je umístěna v suterénu školy.

Projekt IROP