ZŠ a MŠ Horní Dunajovice
Menu

Informace o družině

Činnost školní družiny byla zahájena  k  1. 9. 2009. Jejím cílem je připravit žáky  pro život ve  společnosti a prostřednictvím volno-časových aktivit ho vybavit žádoucími vědomostmi, ale také postoji. Základním prostředkem činnosti ŠD je hra založená na zážitku účastníků, která obohacuje jejich sebepoznání, rozšiřuje vědomosti a dovednosti a navozuje kladné emoce. Strategií pedagogické práce je respektování požadavků pedagogiky volného času, je to požadavek dobrovolnosti, zajímavosti a zájmovosti, aktivity, citlivosti a citovosti, prostoru k seberealizaci.

V ranní družině pracuje Nikola Eliášová a odpolední paní učitelka Mgr. Michaela Palečková. Rádi si zde hrajeme, stavíme ze stavebnic, povídáme si, malujeme a tvoříme. Během celého roku poznáváme okolní přírodu, změny ročních období. Učíme se spolupracovat a vzájemně si pomáhat.

Ke svým aktivitám budeme využívat prostory v naší krásné, opravené škole, školní dvůr s novou přírodní učebnou, a také plně vybavené školní hřiště.

Družina realizuje od 1. 9. 2023 dvouletý projekt „ OP JAK – Cesta ke kvalitnímu vzdělávání, reg. číslo CZ.02.02.XX/00/22_002/0005526″, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt IROP