ZŠ a MŠ Horní Dunajovice
Menu

Informace o mateřské škole

Mateřská škola v Horních Dunajovicích je škola s dlouholetou tradicí,  byla zřízena v roce 1940 jako jednotřídní se sídlem v základní škole, jejíž součástí je od 1. 1. 2003.

Kapacita MŠ je v letošním školním roce 2020/2021 třicet dětí a je rozšířena na dvojtřídku. Vzhledem k rozsáhlé rekonstrukci celé školy je celá MŠ odstěhovaná v kulturním domě, kde bude probíhat provoz po celou dobu úprav školy.

Pevně doufáme, že naši práci neohrozí žádná protiepidemiologická opatření ohledně pandemie COVID – 19.

Zřizovatelem je obec Horní Dunajovice. Spolupráce je na velmi dobré úrovni, obec zajišťuje drobné opravy, vychází nám vstříc při různých akcích.

Naše výchovné působení se dětem snažíme přiblížit a zpestřit během roku různými akcemi, projekty, exkurzemi, zábavnými poučnými programy, soutěžemi.

Obsah vzdělávání je začleněn do několika tematických celků, které se střídají po týdnu nebo po čtrnácti dnech a podle ročního období.

Spolupráce se ZŠ – vzájemné návštěvy ve třídách, kdy si společně hrají, sportují a poznávají rozdíly mezi školami.

Spolupracujeme také s PPP Znojmo a Brno formou rady, vyšetření dětí, pozorováním, logopedickou činností a tak pomáháme dětem, u kterých se vyskytnou nějaké vzdělávací problémy.

Spolupráce s rodiči probíhá formou vzájemných pohovorů o dětech, informacemi na nástěnkách, pomocí rodičů při drobných opravách hraček, zapůjčením knih, přípravami na školní ples, karneval, narozeniny dětí a podobně.

Navštěvujeme  místní knihovnu, kde si děti se zájmem vybírají knihy, které si před spaním předčítáme a pak kreslíme své zážitky z četby. Ani tento rok  nevynecháme návštěvy Jihomoravského divadla ve Znojmě, děti zhlédnou pět představení v podání různých divadelních souborů Čech a Moravy.

Závěrem školního roku se loučíme s dětmi, které odcházejí do základní školy. Budoucí školáci dostanou na památku knihu, trička, společnou fotografii a jsou pasování na školáky.

Škola realizuje od 1. 11. 2018 dvouletý projekt „Šablony II pro ZŠ, MŠ a ŠD Horní Dunajovice“ REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:  CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0010885 je spolufinancován Evropskou unií, který se již blíží do svého finále.

Za pomoci tohoto projektu jsme uskutečnili tyto aktivity:

  • Komunitně osvětové setkávání
  • Projektový den ve škole
  • Projektový den mimo školu
  • Vzdělávání ped.prac. – inkluze
  • Vzděl.ped.prac. – dle výběru (polytechnika, ICT, projektová výuka)
  • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol
  • Využití ICT
  • Nové metody ve vzdělávání předškol.dětí
  • Zapojení odborníka do vzdělávání v MŠ
  • Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

Děti se opět v tomto školním roce naučí mnoho nových básní, písní a říkadel, procvičí si tak výslovnost, rytmus, soustředění, budou se otužovat dennodenním pobytem venku, zvyšovat si tak svou fyzickou kondici a obratnost, překonáváním přírodních překážek posilovat svoje sebevědomí. Budeme poznávat okolní přírodu, změny ročních období, učit se spolupracovat, pomáhat si navzájem.

 

Projekt IROP