ZŠ a MŠ Horní Dunajovice
Menu

Novinky

Zápis do MŠ – 16.5.2023

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy, Horní Dunajovice, okres Znojmo vyhlašuje v souladu s §34, odst. 3, zákona č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY  na školní rok 2023/2024. Zápis se uskuteční dne 16. května 2023 v době od 13,00 do 14,00 hod. Zákonní zástupci […]

Zápis do ZŠ – 26.4.2023

P  O  Z V Á  N  K  A Ředitelka Základní školy a Mateřské školy v Horních Dunajovicích Vás zve na  Z Á P I S    do 1. ročníku ZŠ na školní rok 2023/2024,  který se koná ve středu 26. 4. 2023 v budově školy v době od 12,45 do 16,00 hod.  Vezměte s sebou rodný list dítěte. Žádost […]

Uklízíme Česko

Dne 30.3.2023 se v dopoledních hodinách zúčastníme projektu „Uklízíme Česko“. Žáci si přinesou pomůcky na první hodinu (po domluvě s učitelkou), svačinu, pití, sportovní oblečení a pevnou obuv. Rukavice budou žákům dodány.

Nabídka focení ke Dni matek

Ve čtvrtek 13.4.2023 proběhne fotografování dětí ke Dni matek. Pokud máte o toto focení zájem, zapište to dětem do notýsku nebo se přihlaste u p. učitelek v MŠ. Děkujeme. Nabídka focení

Velikonoční odpoledne

Zveme vás na VELIKONOČNÍ ODPOLEDNE, které se koná ve středu 5.dubna 2023 od 16,00 hod. na prostranství za školou. Na programu budou aktivity, které se vážou k Velikonocům a „Velikonoční stezka“. Drobné občerstvení rádi přivítáme, pitný režim pro děti zajistíme. Dále prosíme rodiče o pomoc vytvořit svým dětem velikonoční kraslici (případně jiný velikonoční výrobek), které […]

Sběr použitého kuchyňského oleje

Znovu jsme obnovili sběr použitého kuchyňského oleje. Popelnice na olej je umístěna ve vjezdu na školní dvůr – vedle popelnic na komunální odpad. Bližší informace v letáčku: Děkujeme, že budete společně s námi přispívat k ochraně životního prostředí. Použitý kuchyňský olej je druhotně využitelná  surovina, ale pokud se dostane do kanalizace, dochází k jejímu postupnému […]

Projekt IROP