ZŠ a MŠ Horní Dunajovice
Menu

At the shop – učíme se angličtinu

  • Základní škola

    Základní škola je určena pro žáky 1. – 5. ročníku.  Ve školním roce 2020/2021 proběhla rozsáhlá  rekonstrukce školy, bylo upraveno okolí školy a vybudovaná přírodní učebna.
  • Mateřská škola

    MŠ v Horních Dunajovicích je škola s dlouholetou tradicí,  byla zřízena v roce 1940 jako jednotřídní se sídlem v základní škole jejíž součástí je od 1. 1. 2003. Kapacita MŠ je 28 dětí.
  • Družina

    Činnost školní družiny byla zahájena  k  1. 9. 2009. Jejím cílem je připravit žáky  pro život ve  společnosti a prostřednictvím volno-časových aktivit je vybavit žádoucími vědomostmi a dovednostmi...
Projekt IROP