ZŠ a MŠ Horní Dunajovice
Menu

Seznam přijatých dětí do MŠ

Seznam přijatých dětí pro školní rok 2023/2024 k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Horní Dunajovice, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Horní Dunajovice, okres Znojmo, příspěvková organizace.

Celkem ředitelka školy obdržela 12 žádostí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2023/2024.  Dvě třídy mateřské školy se naplňují kapacitně do počtu 28 dětí.

K novému školnímu roku bylo 15 volných míst, 11 dětí bylo přijato a 1 dítě nepřijato z důvodu nesplnění kritérií daných ředitelkou školy.

Základní škola a Mateřská škola, Horní Dunajovice, okres Znojmo, příspěvková organizace, rozhodla svojí ředitelkou Mgr. Lenkou Czehovskou, dne 19. 5. 2023 podle ustanovení § 34, § 165 odst. 2, písm. b) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, takto:

Registrační číslo 35/23 přijetí

Registrační číslo 36/23 přijetí

Registrační číslo 37/23 přijetí

Registrační číslo 38/23 přijetí

Registrační číslo 39/23 přijetí

Registrační číslo 40/23 přijetí

Registrační číslo 42/23 přijetí

Registrační číslo 43/23 přijetí

Registrační číslo 44/23 přijetí

Registrační číslo 45/23 přijetí

Registrační číslo 46/23 přijetí

Registrační číslo 41/23 nepřijetí

Jmenný seznam přijatých a nepřijatých dětí je k dispozici v MŠ.

Písemné rozhodnutí o přijetí se podle nové legislativy již nezasílá.

V Horních Dunajovicích dne 19. 5. 2023     Mgr. Lenka Czehovská, ředitelka školy

Seznam přijatých dětí do MŠ 2023-2024

Projekt IROP