ZŠ a MŠ Horní Dunajovice
Menu

Družina

Činnost školní družiny byla zahájena  k  1. 9. 2009. Jejím cílem je připravit žáky  pro život ve  společnosti a prostřednictvím volno-časových aktivit je vybavit žádoucími vědomostmi a dovednostmi.

Projekt IROP