ZŠ a MŠ Horní Dunajovice
Menu

Seznam přijatých a nepřijatých dětí do MŠ na škol.rok 2014/2015

Seznam přijatých a nepřijatých dětí

pro školní rok 2014/2015

k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole

Horní Dunajovice,

jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola

Horní Dunajovice, okres Znojmo, příspěvková organizace.

 

Celkem jsme obdrželi 12 žádostí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2014/2015. Vzhledem k tomu, že se třída mateřské školy naplňuje do počtu 24 dětí (s výjimkou zřizovatele do počtu 28, kdy jedno místo je rezervováno pro předškoláka), zpravidla od tří let věku dítěte, můžeme přijmout pouze 10 dětí.

 

Základní škola a Mateřská škola, Horní Dunajovice, okres Znojmo, příspěvková organizace, rozhodla svoji ředitelkou Mgr. Lenkou Czehovskou, dne 17. 4. 2014 podle ustanovení § 34, § 165 odst. 2, písm. b) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, takto:

 

Registrační číslo 53/14 přijetí

Registrační číslo 54/14 přijetí

Registrační číslo 56/14 přijetí

Registrační číslo 57/14 přijetí

Registrační číslo 58/14 přijetí

Registrační číslo 59/14 přijetí

Registrační číslo 61/14 přijetí

Registrační číslo 62/14 přijetí

Registrační číslo 63/14 přijetí

Registrační číslo 64/14 přijetí

Registrační číslo 55/14 nepřijetí

Registrační číslo 60/14 nepřijetí

 

Jmenný seznam přijatých i nepřijatých dětí je k dispozici v MŠ.

Písemné rozhodnutí o přijetí se podle nové legislativy již nezasílá.
Rozhodnutí o nepřijetí bude zákonným zástupcům zasláno doporučeně poštou nebo předáno osobně.

V Horních Dunajovicích dne 17. 4. 2014

Mgr. Lenka Czehovská, ředitelka školy

Projekt IROP