ZŠ a MŠ Horní Dunajovice
Menu

Zápis do MŠ 16.5.2023

Ředitelka školy stanovila po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu zápisu do mateřské školy pro následující školní rok na úterý 16. 5. 2022 od 13,00 do 14,00 hod. v mateřské škole.

Dne 16. 5. 2023 doručí zákonní zástupci ŽÁDOST O PŘIJETÍ,  jehož součástí je potvrzení lékařem o řádném očkování, kopii rodného listu, následujícími způsoby:

  • osobním podáním u ředitelky školy v MŠ (13,00 – 4,00 hod.)
  • do datové schránky školy – ID schránky: e4emdj2,
  • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce – zshdunajovice@seznam.cz,
  • poštou – ZŠ a MŠ Horní Dunajovice, okres Znojmo, Horní Dunajovice 184, 671 34 (rozhodující je datum podání na poštu),

Žádost je možno si vytisknout (viz níže pod textem)  nebo vyzvednout v MŠ, případně u ředitelky školy po předchozí domluvě.

Přijímání dětí do mateřské školy je plně v kompetenci ředitelky školy, řídí se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád.

Pravidla pro přijímání dětí do MŠ

Kritéria pro přijetí do MŠ

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MŠ

Projekt IROP