ZŠ a MŠ Horní Dunajovice
Menu

Zápis do MŠ 2018/2019

Seznam přijatých a nepřijatých dětí pro školní rok 2018/2019 k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Horní Dunajovice, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Horní Dunajovice, okres Znojmo, příspěvková organizace.

Celkem jsme obdrželi 10 žádostí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2018/2019. Vzhledem k tomu, že se třída mateřské školy naplňuje do počtu 24 dětí (s výjimkou zřizovatele do počtu 28) a k novému školnímu roku bude 8 volných míst, byly dvě děti nepřijaty.

Základní škola a Mateřská škola, Horní Dunajovice, okres Znojmo, příspěvková organizace, rozhodla svojí ředitelkou Mgr. Lenkou Czehovskou, dne 11. 5. 2018 podle ustanovení § 34, § 165 odst. 2, písm. b) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, takto:

 

Registrační číslo 66/18 přijetí

Registrační číslo 67/18 přijetí

Registrační číslo 68/18 přijetí

Registrační číslo 69/18 nepřijetí

Registrační číslo 70/18 přijetí

Registrační číslo 71/18 přijetí

Registrační číslo 72/18 přijetí

Registrační číslo 73/18 nepřijetí

Registrační číslo 74/18 přijetí

Registrační číslo 75/18 přijetí

 

Jmenný seznam přijatých dětí je k dispozici v MŠ.

Písemné rozhodnutí o přijetí se podle nové legislativy již nezasílá.

 

V Horních Dunajovicích dne 11. 5. 2018

Mgr. Lenka Czehovská,

ředitelka školy

 

 

 

Projekt IROP