ZŠ a MŠ Horní Dunajovice
Menu

Září 2016

KAMARÁD

Kamarád, kamarád ,

to je ten, co tě má rád,

pomůže ti, poradí,

po vláskách tě pohladí:-)

Rodičům předškoláků:

Od začátku školního roku se můžete s dětmi připravovat na základní školu. Dětem tyto schopnosti, dovednosti a znalosti pomohou k lepšímu zvládání psaní, čtení, matematice, paměti a soustředění se při vyučování.

Co má umět dítě před vstupem do školy

– znát své celé jméno, adresu, jména rodičů a jejich zaměstnání

– umět pozdravit, požádat, poděkovat, umí se chovat k dospělým –

vyká, neskáče do řeči

– samostatně se obléká /zapínat, uvazovat tkaničku/

– zvládá hygienické návyky, umývání rukou, smrkání

– umí jíst příborem, sedět slušně u stolu při jídle

– správně vyslovuje, rozlišuje sluchem hlásku na začátku i konci slova,

– komunikuje s ostatními,  umí zarecitovat báseň, zazpívat píseň,

– umí se soustředit na jednu věc nejméně deset minut, dokončí úkol

– orientuje se v prostoru – rozlišuje pojmy vpravo, vlevo, vpředu,

vzadu, nahoře, dole, vedle, mezi, první, poslední

– ovládá základní i doplňkové barvy

– rozlišuje geometrické tvary – kruh, čtverec, trojúhelník, obdélník

– počítá od jedné do deseti, určí co je více, méně, stejně

– dovede nakreslit postavu s detailem, dům, strom

– umí stříhat, vystřihovat jednoduché tvary

– správně drží tužku, netlačí na ni, vykresluje jednoduché tvary

– zná dny v týdnu, rozlišuje roční období

– umí hrát jednoduché hry a dodržuje jejich pravidla

– umí vyřídit jednoduchý vzkaz

– umí koulet, chytat, házet míč na cíl,

– zvládá základní pohybové prvky: chůzi, běh, lezení, skákaní, plazení,

Projekt IROP