ZŠ a MŠ Horní Dunajovice
Menu

Vítání jara

V tomto tématu se děti rozloučily se zimou a přivítaly jaro – Morena.
Otevřeli jsme zahrádku, kde jsme společnými sílami vyrobili Morenu a následný den jsme ji na místním potoce pustili po vodě. Učily se nové tance, básně, poznávaly a pozorovaly probouzení jara přímo v přírodě, povídaly si o koloběhu vody, společně zkoumaly, prováděly pokusy z přírodnin, které si sami nasbíraly při procházce kolem rybníka a vytvářely a podílely se na tvorbě výrobků do znojemské nemocnice.

Projekt IROP