ZŠ a MŠ Horní Dunajovice
Menu

Zápis do MŠ – 16.5.2024

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy, Horní Dunajovice, okres Znojmo vyhlašuje v souladu s §34, odst. 3, zákona č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2024/2025.

Zápis se uskuteční dne 16. května 2024 v době od 13,00 hod. do 14,00 hod. v MŠ.

Zákonní zástupci k zápisu donesou vyplněnou žádost o přijetí, jejíž součástí je potvrzení lékařem o řádném očkování a rodný list.

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MŠ

Kritéria pro přijetí do MŠ

Pravidla pro přijímání dětí do MŠ

Zápis do MŠ plakát

Projekt IROP