ZŠ a MŠ Horní Dunajovice
Menu

Střípky událostí…psáno v Občasníku

Základní škola

Jsou to právě dva měsíce, kdy jsme slavnostně za přítomnosti starosty obce a ostatních hostů přivítali dva nové prvňáčky, kteří poprvé zasedli do školních lavic. Dnes už umí přečíst první věty, psát první slova a počítat do sedmi. Ostatní žáci se také seznámili a procvičili další nové učivo v daných ročnících.

Kromě učení jsme se zúčastnili několika zajímavých akcí, k nimž bezesporu patří pro naši vesnici mimořádná událost a tou je vypuštění přehrady z důvodu oprav. Starší žáci si udělali cyklistický výlet a ti mladší museli (někteří s velkou nevolí) pěšky. Nicméně zážitek z této akce a pěkné počasí jistě za tu námahu stály.

V září se čtvrťáci a páťáci rozjeli do Znojma, kde se v rámci vlastivědy seznamovali s historií svého okresního města. Jedinečný zážitek pro ně představovala jízda vláčkem okružní cestou po Znojmě. Výlet se vydařil, všichni si dovezli spoustu nových zážitků a já pevně doufám, že i vědomostí.

V říjnu jsme uspořádali projektový den, který jsme nazvali „Košík plný zdraví“. Jeho cílem bylo seznámit žáky se správnou životosprávou. Námětem celého dne bylo ovoce a zelenina, které si žáci přinesli z domova. Učili jsme se je poznávat hmatem i chutí, plnili úkoly z českého, anglického jazyka a matematiky. Seznamovali se s významem konzumace ovoce a zeleniny pro náš organismus. Starší žáci upekli „Cukeťáka (dle receptu Dráteník) a vyrobili zeleninový salát. Většině chutnalo a vše se snědlo.

Od října fungují na škole tyto kroužky: sportovní, zumba, dívčí klub, šikulky, dyslektický.  Ve spolupráci se ZUŠ Miroslav se učí žáci hudební nauku, na flétnu a klávesy.

Ve spolupráci s Dětskou Mensou je zřízen Klub nadaných dětí. Klub nabízí aktivity směřující k uspokojení potřeb nadaných a šikovných dětí z naší školy formou deskových her, hlavolamů, rébusů a matematických příkladů.

Dále jsme se přihlásili do projektu Masarykovy univerzity v Brně, který se jmenuje „Centrum Masarykovy univerzity pro rozvoj nadaných dětí v Jihomoravském kraji“. Projekt je zaměřen na cílovou skupinu mimořádně nadaných žáků prvního stupně ZŠ a na jejich pedagogy. Usiluje o to, připravit a realizovat mimoškolní vzdělávací programy rozvoje v oblasti matematiky a v oblasti sociálních a komunikačních kompetencí. Cílem projektu je vytvořit podmínky pro změnu systému vzdělávání mimořádně nadaných v ČR.

Co všechno nás čeká ještě do konce školního roku?

Účast chlapců v turnaji  Školského poháru České pojišťovny ve florbale.

V pondělí 18. listopadu jsme pozváni Základní školou Višňové na divadelní představení v anglickém jazyce nazvaném Jackie and the Giant.  Jedná se o interaktivní představení, kdy jsou děti vtahovány do děje a spolupracují s herci. Divadlo  zajišťuje společnost The Bear Educational Theatre.

Dále se zapojíme do výtvarné soutěže DDM Miroslav „Kdy přiletí Ježíšek“. Zúčastníme se Mikulášského čertění na kouzelném hradě v Dolních Dunajovicích. Vyrobíme dárečky pro rodiče a budeme se těšit na každoroční projekt Vánoční čas, který se uskuteční poslední školní den v tomto roce.

Celý měsíc listopad nacvičujeme koledy, písničky a básničky, které si můžete přijít poslechnout v neděli 1. prosince 2013 od 16, 00 hod. na prostranství za obecním úřadem. Uskuteční se zde akce „Rozsvícení vánočního stromu“, kterou pořádá Obec Horní Dunajovice. Těšit se můžete kromě jiného i na prodej vánočních výrobků, které zhotovila šikovná děvčata naší školy.

V tomto školním roce proběhla na škole řada oprav: byly pořízeny nové kombi záchody, pořízena výlevka do úklidové místnosti, vymalovaná druhá třída, vyměněno osvětlení tabulí.

Po celý rok bude probíhat sběr starého papíru, použitých tonerů a cartridgií, víček od pet lahví. Pokud budete chtít, můžete i vy ostatní tento odpad ve škole odevzdat.

Vážení spoluobčané, za chvíli nastane čas vánoční. Ráda bych Vám popřála jménem pracovníků a dětí naší školy klidné a radostné Vánoce, do nového roku hodně zdraví, pohody, štěstí a úspěchů jak v soukromém životě, tak i v práci.

V Horních Dunajovicích 1. 11. 2013                        Mgr. Lenka Czehovská, ředitelka školy

 

 

Projekt IROP