ZŠ a MŠ Horní Dunajovice
Menu

Projekt – Oranžové hřiště

V listopadu 2017 jsme zažádali o příspěvek Nadaci ČEZ na zrekonstruování hřiště u školy. 

Správní rada Nadace ČEZ schválila poskytnutí nadačního příspěvku našemu projektu Víceúčelové hřiště v grantovém řízení Oranžové hřiště v částce 200 000 Kč. 50 000 Kč bude hrazeno z prostředků zřizovatele.

Z příspěvku bude v jarních měsících vybudováno víceúčelové hřiště, které bude využito zejména v tělesné výchově, ale i v dalších sportovních aktivitách: fotbal, florbal, volejbal, basketbal, nohejbal.

Hřiště budou využívat děti základní a mateřské školy, školní družiny i široká veřejnost. Využijeme je také při různých sportovních aktivitách a soutěžích.

Vznikne tak vhodné zázemí na rozvoj sportovních a pohybových aktivit nejen našich dětí, ale i ostatních sportovních nadšenců.

Realizaci projektu podporuje Nadace ČEZ “            www.nadacecez.cz 

Děkujeme.

 

Projekt IROP