ZŠ a MŠ Horní Dunajovice
Menu

Projekt „OP JAK“

Škola realizuje v MŠ, ZŠ i ŠD od 1. 9. 2023 dvouletý projekt „ OP JAK – Cesta ke kvalitnímu vzdělávání, reg. číslo CZ.02.02.XX/00/22_002/0005526″, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na téma osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání a inovativní vzdělávání dětí/žáků/účastníků zájmového vzdělávání.

Ukončení projektu k 31.12.2025.

A3-plakat-publicita_ZS a MS Horni Dunajovice

Projekt IROP