ZŠ a MŠ Horní Dunajovice
Menu

eTwining – Mezinárodní spolupráce

Projekt: Mezinárodní spolupráce

Cílem projektu byla spolupráce s partnerskými školami, zaměření na poznávání jazyka partnerské země, uplatnění zážitkové pedagogiky, integrování průřezových témat, rozvíjení kompetencí a kreativity.

Byl realizován mezi dvěma českými a jednou slovenskou školou a byl určen pro žáky z 1. stupně.

Závěrečným výstupem byly vánoční pohlednice, výrobky a „video přání“ do nového roku.

Autorka projektu: Mgr. Lenka Czehovská, Základní škola a Mateřská škola, Horní Dunajovice, okres Znojmo, příspěvková organizace

Věk zapojených žáků: 9 – 11 let

Partneři: Česká republika – Horní Dunajovice, Dolní Dubňany, Slovensko – Hronský Beňadik

Jazyk projektu: čeština, slovenština

Termín: 1.12.2023 – 22.2.2023

Informace o projektu: Projekt byl realizován se slovenskou partnerskou školou a českou školou v rámci hodin českého jazyka a výtvarné výchovy a školní družině ve všech ročnících. Po seznamovacích aktivitách, kdy se představily jednotlivé školy, jsme se seznámili se zvyky a tradicemi, které se týkají období Vánoc v jednotlivých zemích. Nahráli jsme video přání k Vánocům i do nového roku. Poté jsme vytvářeli novoročenky, přání a vánoční výrobky, které jsme následně, i s dopisem, poslali do spřátelených škol.

Tento projekt byl realizován v době, kdy byly výše zmíněné pojmy probírány. Rozvíjeny byly následující kompetence: k učení, řešení problémů, komunikativní, sociální a personální. Většinou žáci pracovali v menších skupinách (2 – 3 žáci).

Předměty: Výtvarná výchova, Pracovní činnosti, Český jazyk, školní družina

Využití ICT nástrojů: interaktivní tabule, tablet, Google dokumenty

Milí kamarádi ze Slovenska

Milí kamarádi ze základní školy v Dolních Dubňanech

 

Seznam fotogalerií:

Projekt IROP