ZŠ a MŠ Horní Dunajovice
Menu

Projekt IROP – publicita

Rozvoj odborného vzdělávání v ZŠ a MŠ Horní Dunajovice

Předmětem projektu je modernizace odborných učeben. V rámci projektu dojde k drobným stavebním úpravám, pořízení vybavení učebny a didaktických pomůcek. Díky projektu dojde k podstatnému zkvalitnění výuky. Projekt řeší i zajištění konektivity školy a bezbariérovost.

Projekt Rozvoj odborného vzdělávání v ZŠ a MŠ Horní Dunajovice je spolufinancován Evropskou unií.

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011309

Termín realizace projektu: 2018–2020

Projekt-IROP Publicita

Projekt IROP