ZŠ a MŠ Horní Dunajovice
Menu

Plánované akce

PLÁNOVANÉ AKCE ŠKOLY 2012/2013

 

I. pololetí

ZÁŘÍ:

1. Slavnostní zahájení školního roku za účasti zastupitelů obce, rodičů a žáků

2. Poučení žáků o bezpečnosti a chování, seznámení s vnitřním řádem školy (4. 9. 2012)

3. Výuka dopravní výchovy (25. 9. 2012)

4. Školská rada (31. 8. 2012)

ŘÍJEN:

1. Cvičný požární poplach (3. 10. 2012)

2. Návštěva v MŠ – I. třída (17. 10. 2012)

3. Projekt „Jablíčkový den“ ( 23. 10. 2012)

4. Práce zájmových kroužků: (od 1. 10. 2012) nabídneme:

  • Rybářský kroužek
  • „Tvoříme a hrajeme si“
  • Sportovní kroužek
  • Zumba
  • Dyslektický kroužek
  • Náboženství
  • Hra na hud.nástroj – ZUŠ Miroslav

LISTOPAD:

1. Schůzka rodičů (1. 11. 2012 v 16, 30 hod.)

2. Příprava na vánoční vystoupení (od 1. 11.2012)

3. Dopravní výchova (20. 11. 2012)

4. VV soutěž: „Než přijde Ježíšek“

5. Maňáskové divadlo (26. 11. 2012)

PROSINEC:

1. Adventní čas (2. 12. 2012)

2. Projekt „Mikulášský den“ (5. 12. 2012)

3. Projekt „Vánoční čas“ (21. 12. 2012)

LEDEN:

1. Návštěva dětí z MŠ (7. 1. 2013)

2. Dopravní výchova (8. 1. 2013)

3. Schůzka rodičů (17. 1. 2013 od 16, 30 hod.)

4. Zápis do 1. ročníku (21. 1. 2013)

5. Pololetní hodnocení žáků (31. 1. 2013)

                                         II. pololetí

ÚNOR:

1. Pololetní prázdniny (1. 2. 2013)

2. Jarní prázdniny (11. 2. – 17. 2. 2013)

3.„Zvyky a tradice“ – projekt (8. 2. 2013)

4. Příprava školního plesu (23. 2. 2013)

BŘEZEN:

1. Karneval (3. 3. 2013)

2. Pěv. soutěž „Dunajovický slavíček“ (21. 3. 2013)

3. Dopravní výchova (26. 3. 2013)

4. Velikonoční prázdniny (28., 29. 3. 2013)

DUBEN:

1. Příprava na vystoupení ke Dni matek (od 2. 4. 2013)

2. Zápis do MŠ (15. 4. 2013)

3. Plavání (každé pondělí od 15. 4. do 10. 6. 2013)

4. Schůzka rodičů (18. 4. 2013)

KVĚTEN:

1. Vystoupení ke Dni matek (12. 5. 2013)

2. Dopravní výchova (7. 5. 2013)

3. Školská rada (21. 5. 2013)

4. Ukončení činnosti zájmových kroužků (31. 5. 2013)

5. Dance show – aerobic (25. 5. 2013)

ČERVEN:

1. Den dětí (1. 6. 2013)

2. Jednodenní školní výlet do Jaroměřic nad Rokytnou (11. 6. 2013)

3. Sportovní odpoledne (26. 6. 2013)

4. Turistický výlet na přehradu (27. 6. 2013)

5. Slavnostní ukončení školního roku (28. 6. 2013)

Plánujeme také návštěvu Jihomoravského muzea ve Znojmě, divadelní přehlídku, sportovní utkání, matematické a výtvarné soutěže a jiné akce, které nám budou nabídnuty v letošním školním roce.

Projekt IROP