ZŠ a MŠ Horní Dunajovice
Menu

VÝMĚNA OKEN V NAŠÍ ŠKOLE

Budova školy v Horních Dunajovicích byla postavena před sto lety. Dřevěná okna zde byla několikrát opravována (ve školním roce 1986 v celé budově, v roce 2001 byla provedena úprava a nátěr oken na přední straně budovy) a v současné době již byla daleko za prahem své životnosti a jejich stav byl kritický. Především venkovní rámy byly vlivem povětrnosti prohnilé a kroutily se, byly v nich mezery, kterými unikalo drahocenné teplo, do tříd foukalo a zatékalo.

Obec podala žádost o dotace na výměnu oken, která však do těchto dnů není zdárně vyřešena. Přesto se obec rozhodla o výměnu stávajících oken a parapetů na přední části budovy, která se uskutečnila v týdnu od 20. do 24. srpna 2012. V pátek 31. 8. 2012 byly vyměněny i dveře.

Je nutné zdůraznit, že díky novým oknům, která mají velmi dobré tepelně-izolační vlastnosti, dojde ke značnému snížení ztrát tepla a tím úspoře na vytápění. Nová okna též splňují veškeré požadavky na hygienu a bezpečnost. Nezanedbatelné je i hledisko estetiky a funkčnosti oken.

Doufáme, že se podaří i výměna ostatních oken na budově školy, která jsou v havarijním stavu.

Projekt IROP