ZŠ a MŠ Horní Dunajovice
Menu

Adventní vystoupení 2014

V neděli 30.11.2014 se ve vánočně vyzdobeném areálu za obecním úřadem uskutečnilo adventní vystoupení dětí z naší mateřské i základní školy, na které se poctivě připravovaly se svými učitelkami již od půlky října. Pásmem básniček, písniček i tanečků zpestřily sváteční pozdní odpoledne všem přítomným a na závěr potleskem rozsvítily vánoční stromeček, který se nacházel v tomto areálu.

Poté se většina přítomných přemístila k vánočnímu stromečku umístěného na návsi u lisu, kde měla připravené své vystoupení starší děvčata. Andělským zvoněním se rozsvítil i tento stromeček.

Součástí nedělního podvečera byly prodejní trhy vánočních výrobků, svařené víno, čaj a sladký perníček.

Poděkování patří všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na uskutečnění této akce a pomohli vytvořit sváteční atmosféru v tomto předvánočním čase.

Projekt IROP