ZŠ a MŠ Horní Dunajovice
Menu

Plnění MPP ve Znojmě

Ve čtvrtek 14. 4. 2016 se naši žáci zúčastnili komplexního preventivního programu ve Znojmě nazvaného „Kamarádi, můj volný čas a já“.

Program začal na služebně Městské policie Znojmo, kde se žáci seznámili s prací policie a s tím, jak se chovat bezpečně.

Následovalo přesunutí do Střediska volného času Znojmo. Tématem bylo aktivní využití volného času, jako nejlepší protidrogové prevence. Uskutečnila se beseda na téma kamarádi, zájmy, záliby, koníčky se zdůrazněním důležitosti aktivního a smysluplného trávení volného času. Žáci se seznamovali s tím, jak je důležité najít si v životě své místo a přátele. Akce byla doplněna aktuální nabídkou volnočasových aktivit v SVČ Znojmo a environmentální výchovou s využitím ZOO koutku.

Při cestě domů jsme měli unikátní možnost sledovat přesunutí nadměrné lodi Poseidon na Vranovskou přehradu.

Všichni jsme se shodli, že se nám den vydařil 🙂

Projekt IROP