ZŠ a MŠ Horní Dunajovice
Menu

Projektový den – VESMÍR II. třída

Dne 16. 12. 2015 jsem si pro žáky 4. a 5. ročníku připravila celodenní projektový den s názvem Vesmír. Cílem tohoto projektu bylo žáky seznámit s jinou formou výuky, získávat nové informace o tomto tématu a svoji práci také umět prezentovat. Pracovali jsme s myšlenkovou mapou, informace jsme vyhledávali v různých encyklopediích a na internetu. Získané informace jsme využili ve slohové práci, kde každý žák psal o své planetě. Získané informace všichni prezentovali na „vědecké konferenci“ před ostatními spolužáky. Výtvarnou činnost vystřídala i pohybová aktivita. Myslím si, že tato forma vyučování se dětem líbila a každý z nich si našel prostor pro svou seberealizaci a uplatnění.

Projekt IROP