ZŠ a MŠ Horní Dunajovice
Menu

Za zlámanou grešli

Vzhledem k tomu, že ve středu 18.11.2015 nešla v celých Dunajovicích elektrika, rozhodli jsme se tento den strávit v Domě umění ve Znojmě na výchovně vzdělávacím programu nazvaném „Za zlámanou grešli“.

Tento mezipředmětový edukační program k expozici Mince zemí Koruny české byl zaměřený na rozvoj finanční gramotnosti a zasahoval do předmětu prvouky, matematiky, českého jazyka a vlastivědy.

Žákům byly vysvětleny pojmy hotovostní a bezhotovostní platba, řadili vývoj platebních prostředků a interpretovali údaje o životním standardu a možnostech tesaře ve středověku, raném novověku a současnosti.

Program využíval inscenační metodu a práci s textem, který napomáhal naplňovat standard finanční gramotnosti v oblasti peníze a hospodaření domácnosti. Pracovní list pak žáky seznámil s vývojem platebních prostředků od antických mincí po současné platební karty.

 

Projekt IROP