ZŠ a MŠ Horní Dunajovice
Menu

Adventní vystoupení 2016

V neděli 27.listopadu 2016 se na krásně vyzdobeném prostranství za obecním úřadem uskutečnilo zahájení adventu, jehož součástí bylo vystoupení dětí naší školy.

Kromě tohoto vystoupení, byl panem farářem vysvěcen adventní věnec, místní ženy prezentovaly své výrobky, k dispozici byl čaj a pro dospělé svařené víno. Seniorky upekly výborné buchtičky.

Dík patří všem, kteří se podíleli na uskutečnění této krásné, dnes již pro naši obec tradiční, akci – zahájení adventu.

Projekt IROP