ZŠ a MŠ Horní Dunajovice
Menu

Rekonstrukce hřiště za školou

Protože se škole podařil získat příspěvek ve výši 200 000 Kč z nadace ČEZ, přemýšleli jsme, jakým nejlepším způsobem by se dal využít. Vzhledem k tomu, že hřiště za školou, které využívají zejména děti naší školy, nemá žádné zázemí, rozhodli jsme se ho zrekonstruovat tak, aby vzniklo důstojné místo se sportovními prvky, které využijeme jak při výuce v tělesné výchově, tak i v rámci mimoškolní činnosti – ve školní družině, sportovních akcí, příměstských táborech apod.

V pátek 4. května 2018 započala rekonstrukce hřiště za školou.

Oslovili jsme firmu JOKA, která nám pomohla hřiště zvelebit: proběhli zde práce na povrchu (protože je umělý povrch finančně velmi náročný, rozhodli jsme se pro opětovné zvolení prosívkového povrchu), odstranilo se zrezivělé pletivo, omítla se oprýskaná zeď, vybetonovali se potřebné prvky, vytvořil se prostor pro skok do dálky apod.

Firma Dřevoartikl dodala potřebné sportovní prvky (fotbalové branky, sedáky, volejbalové stojky, síť, míč, koš na basketbal…)

Rodiče nám pomohli s natíráním plotového ohrazení na hřišti za školou dne 4. a 5. května 2018. Tímto jsme ušetřili nemalou částku, za kterou můžeme pořídit další sportovní prvky.

Rodiče: Bazalovi, Czudkovi, Liškovi, Mezníkovi, Palečkovi, Radovi, Vlčkovi

Paní: Bazalová Hana, Czehovská, Dedková, Hrdová, Janíčková, Kuchaříková, Saletová, Svobodová Hana, Svobodová Kateřina, Špalková, Trávníčková

Pan: Adámek, Eliáš, Jelínek, Maša, Plotzer, Svoboda, Šilhavý

Kromě nadačního příspěvku, přispěla na rekonstrukci hřiště i Obec Horní Dunajovice částkou 50 000 Kč, na nové sportovní prvky – sportovní, volejbalový oddíl částkou 25 000 Kč a firma JOKA sponzorsky dofinancovala potřebnou částku.

V neděli 3.června 2018 proběhne slavnostní otevření nového hřiště, o čemž vás budeme informovat na další stránce.

Všem výše uvedeným bychom chtěli hodně poděkovat za vstřícnost vůči škole a budeme doufat, že nové hřiště poskytne všem sportovní vyžití.  DĚKUJEME.

Projekt IROP