ZŠ a MŠ Horní Dunajovice
Menu

Slavnostní zahájení školního roku 2017/2018

Opět přišlo září, ten krásný měsíc podzimu, jehož nástupem prázdniny přecházejí do času minulého. Zase je tu den, který otevírá brány škol.

Také my jsme se v pondělí 4. 9. 2017 sešli, abychom slavnostně zahájili školní rok 2017/2018.

Paní ředitelka přivítala všechny přítomné, zejména pak 11 prvňáčků. kteří poprvé zasedli do školních lavic. Po krátkém úvodu, následoval kulturní program, který si připravili starší žáci.

Poté si vzal slovo starosta obce pan Ladislav Březina, který všechny pozdravil a ve svém proslovu zdůraznil snahu obce jako zřizovatele podpořit důležitost a rozvoj naší školy. Prvňáčkům předal pomůcky, které využijí ve své školní činnosti.

Na závěr popřála paní ředitelka všem – žákům, pedagogickým i správním zaměstnancům, rodičům i ostatním přítomným – pevné zdraví a mnoho radosti z úspěšně vykonané práce.

Projekt IROP