ZŠ a MŠ Horní Dunajovice
Menu

Masopust

V pátek 1.března 2019 jsem prošli, v rámci projektového dne „Zvyky a tradice“, vesnicí a tím jsme završili téma MASOPUST.

Žáci přišli do školy ve velmi nápaditých maskách. Za zpěvu lidových písní jsme zdravili naše občany, kteří nám přispívali nejen finančně, ale i sladkostmi. Moc za ně děkujeme.

Naštěstí nám počasí přálo, jenom trošku foukal vítr, a proto jsme si den patřičně užívali.

Děkujeme také paní učitelce Špalkové, paní Špalkové Libuši a paní Plotzerové za to, že jsme se u nich mohli občerstvit a odpočinout.

Projekt IROP