ZŠ a MŠ Horní Dunajovice
Menu

Zápis do ZŠ

Informace k zápisu do 1. ročníku

Zápis na školní rok 2024/2025 proběhne na naší škole dne 16. dubna 2024.  Obdrželi jste pozvánku s časem, kdy se k zápisu s dítětem dostavíte.

Pokud vám čas i datum nevyhovuje, můžete si s ředitelkou školy domluvit náhradní termín nebo čas.

Pokud zvažujete odklad školní docházky, je potřeba dostavit se k zápisu ve škole už se zprávou z pedagogicko-psychologické poradny a od lékaře nebo klinického psychologa. Protože se může stát, že na vyšetření budete čekat i několik týdnů až měsíců, bylo by dobré nahlásit se do poradny co nejdříve, nejlépe hned.

K zápisu přinesete:

  • rodný list dítěte

Případně:

  • potvrzení o svěření dítěte do péče
  • zprávu z vyšetření z PPP a od lékaře, pokud chcete žádat o odklad.

 Rozhodnutí o přijetí

Dle ustanovení § 183 odst. 2 školského zákona platí, že rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným jedinečným číselným identifikátorem s výsledkem řízení u každého uchazeče.

V Horních Dunajovicích dne 7. 3. 2024

Mgr. Lenka Czehovská, ředitelka školy

Plakát na zápis Žádost o přijetí do ZŠ

Žádost o přijetí do ZŠ

Žádost odklad

Vyjádření zák.zást. k rozhodnutí

Projekt IROP