ZŠ a MŠ Horní Dunajovice
Menu

Zápis do ZŠ

Vážení rodiče,

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022.

Zápis bude probíhat v době od 12. dubna 2021 do 30.dubna 2021 bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

V praxi to znamená:

  • vyplnění Žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání nebo Žádosti o odklad povinné školní docházky – formuláře připojeny – povinnou přílohou žádosti je prostá kopie rodného listu
  • jestli zvažujete odklad školní docházky, je potřeba dostavit se k zápisu ve škole už se zprávou z pedagogicko-psychologické poradny a od lékaře nebo klinického psychologa
  • ve dnech 12. 4–30.4 2021 doručí ŽÁDOST O PŘIJETÍ (nebo o odklad) zákonní zástupci následujícími způsoby:
  • do datové schránky školy – ID schránky: e4emdj2
  • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce – zshdunajovice@seznam.cz,
  • poštou – ZŠ a MŠ Horní Dunajovice, okres Znojmo, Horní Dunajovice 184, 671 34 (rozhodující je datum podání na poštu),
  • osobním podáním u ředitelky školy (za respektování pravidel stanovených mimořádnými opatřeními vlády) – po domluvě na telefonním čísle: 736 274 795

 Rozhodnutí o přijetí

Dle ustanovení § 183 odst. 2 školského zákona platí, že rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným jedinečným číselným identifikátorem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Rozhodnutí bude zveřejněno nejpozději 7. května 2021

V Horních Dunajovicích dne 18. 3. 2021

Mgr. Lenka Czehovská, ředitelka školy

Žádost o přijetí do ZŠ

Žádost odklad

Projekt IROP